Aminokyseliny

Definice: Aminokyselinou je obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou -COOH a aminovou -NH2 funkční skupinu. V biochemii se většinou jedná o α-L-aminokyseliny (obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu).

Až na skutečné výjimky jsou všechny proteiny (bílkoviny) ve všech živých organismech sestaveny pouze z 20 druhů α-L-aminokyselin. Ty se v molekulární biologii označují jako biogenní nebo proteinogenní aminokyseliny. Posloupnost těchto aminokyselin určuje primární strukturu proteinu.

Reaktivita: reakčním centrem je karboxylová a aminová skupina (tvorba solí, esterifikace, acetylace, dekarboxylace, deaminace). Při transaminaci se přesunuje aminová skupina z jedné aminokyseliny na jinou. Peptidová vazba (reakce karboxylové skupiny jedné aminokyseliny s aminovou skupinou jiné aminokyseliny) je nejdůležitější reakcí, při níž se aminokyseliny spojují v peptidy a dále v proteiny.