Příčiny latentní acidózy

Nesprávná výživa či nadměrný příjem potravin jsou hlavními příčinami vzniku nadbytku kyselin v buňkách (acidózy). Některé kyseliny se v organismu tvoří jako produkty látkové výměny (chlorovodíková, octová, močová apod.), jiné přijímáme potravou. Vlastní neutralizační systém těla (pufrový systém) již není schopen tyto kyseliny dostatečně odbourávat a vylučovat.

Nadbytečné kyseliny, často roky či desetiletí ukládané v tkáních a orgánech, způsobují pomalu postupující (chronické) překyselení organismu neboli latentní acidózu.

V důsledku svého dlouhodobého působení se tyto uloženiny stávají jedním z nejvýznamnějších faktorů vzniku tzv. civilizačních chorob. Udržováním správné acidobazické rovnováhy v organismu často odstraníme hlavní příčinu různých onemocnění (i degenerativních).

Moderní strava – metla lidstva

Moderní stravou do sebe dostáváme značné množství látek kyselých a kyselinotvorných. Je to dáno její skladbou, způsobem konzumace a také surovinami a postupy použitými k výrobě potravin. Mechanismy velkovýroby nezaručují obsah životně důležitých zásaditých látek. Možno říci, že spíše zaručují nedostatek těchto látek. Opět hovoříme o minerálech, které přetížená půda již téměř neobsahuje a dodáním dvou, tří prvků formou hnojení rostlina sice vyroste, ale většinou neobsahuje to podstatné, co náš organismus potřebuje.

Rovněž způsob úpravy surovin nahrává kyselinám. Zrno zbavené slupky a výrobky z něj, přeslazované, chemicky barvené, konzervované či jinak denaturované potraviny nemohou být nejen z hlediska acido-bazické rovnováhy harmonickou potravinou. O potravinách typu fastfood, na které si v posledních letech bezmyšlenkovitě zvykáme, ani nemluvě.

Zkuste se zamyslet nad tím, co např. ďábelská kombinace burger / smažené hranolky / cola provádí nejen s ABR našeho těla.