Co je „pH“ ?

Kyselost nebo zásaditost roztoků je vyjadřována jako pH (lat. pondus Hydrogenii, angl. potential of Hydrogen). Hodnota pH je logaritmus (záporný dekadický) koncentrace (aktivity) hydroxoniových kationtů (H3O+). Na logaritmické stupnici může nabývat hodnot 0 až 14 (odpovídá koncentraci 100 až 10-14).

Orientační zjištění pH

Pro rychlé, orientační zjištění pH se používají indikátory, např. univerzální lakmusové papírky (lakmus je přírodní barvivo z lišejníků). Hodnota pH se určí kápnutím zkoumaného roztoku na pH papírek a porovnáním jeho barvy s kalibrovanou barevnou škálou.

Příklady pH

 

látka

pH

kyselina sírová

0 - 1

žaludeční šťávy

1,5 - 2

citronová šťáva

2,4

Coca-cola

2,5

ocet (5-8% kyselina octová)

2,9

pomerančová/jablečná šťáva

3,5

pivo

4,3 - 4,7

sliny člověka s nádorovým onemocněním

4,5 - 5,7

káva

5

čaj

5,5

mléko

6,5

čistá voda (destilovaná)

7,0

sliny zdravého člověka

6,5 - 7,4

krev, mimobuněčná tekutina

7,35 - 7,45

žluč

7,4 - 7,7

dvanáctník

8

mýdlový roztok

9 - 10

čpavek (amoniak)

11,5

vápno hašené (hydroxid vápenatý)

12,5

louh (hydroxid sodný)

13,5