Acidóza (překyselení) organismu

Porucha acidobazické rovnováhy (ABR) ve prospěch kyselin se označuje jako acidóza (snížení pH), vzácněji se vyskytující přebytek zásad vede k alkalóze (zvýšení pH).

Naše tělo některé kyseliny vytváří, jiné přijímá potravou, zásadité látky však získává pouze v potravě. Proto je acidóza častější poruchou ABR než alkalóza. Přebytečné kyseliny jsou neutralizovány (pufrovými systémy) a vylučovány.

Při poruchách výměny krevních plynů dýchacím systémem dochází k respirační acidóze/alkalóze.

Je-li příčina jiná než přebytek/nedostatek oxidu uhličitého (CO2) v tělesných tekutinách, hovoříme o metabolické acidóze/alkalóze.

Současná medicína umí řešit významné poruchy ABR (akutní i chronické), ale téměř se nezabývá vlivem chronického mírného překyselení neboli metabolickou latentní acidózou, kterou trpí až 90% lidí.

 

 

 

 

Projevy

Příčiny

Léčba