„Ve zdravém těle zdravý duch“ (Dr. Miroslav Tyrš)

Jsme my, lidé, v souladu se svým okolím? Je vše v nás v harmonii? Jsme zdraví, cítíme se dobře?

Věřím, že lidé si přejí být zdraví, žít v dobré náladě. Dále věřím, že je možné tohoto stavu dosáhnout změnou svého vztahu k vlastnímu tělu a duši, k lidem, k bohatství. Nastolit rovnováhu a harmonii mezi všemi energiemi tak, aby nám byly prospěšné. Nerovnováha, nepokora, neláska nás jen ničí. Opravme hardware, změňme software, aktivujme antivirovou ochranu.
Získejme a udržme si zdraví tělesné, duševní, finanční.
Dosáhněme wellness (stav dobré nálady a zdraví).

telo_150x150.jpg

hubble_150x150.jpg

bohatstvi_150x150.jpg