Vše souvisí se vším

vše souvisí se vším

vše má svou příčinu a následek

vše kolem nás, příroda i vesmír, je v harmonii

 


Newtons_cradle_40mm.gif

© DemonDeLuxe ‘s German Wikipedia

(Dominique Toussaint)

Připomeňme si základy fyziky. Energie je schopnost hmoty (látky, pole) konat práci. Zákon zachování energie zjednodušeně říká, že energii nelze zničit ani vyrobit, lze ji pouze přeměnit na jiný druh energie.

Představme si lidskou bytost jako živou hmotu (organický hardware) ovládanou nehmotným duchem (software). Dále si uvědomme, že na tomto světě nežijeme izolovaně, ale ve společenství dalších lidí. Vzájemně na sebe působíme, potřebujeme se.

 

„Prodáváme svou energii, abychom si kupovali energii jiných“ (Pavel Mizera)

Svou činností (fyzickou, duševní) tvoříme hodnoty, bohatství. Tím získáváme peníze, za které si kupujeme výsledky práce jiných lidí, čímž uspokojujeme své potřeby (hmotné i nehmotné). A nespotřebované bohatství akumulujeme, často ve formě peněz.

Jinými slovy: vydáváme svou energii (práci) abychom získali poukazy (peníze), za které si kupujeme energii jiných (cizí práci). Přebytečné peníze ukládáme (do šuplíku, na bankovní účet, investujeme), rozdáváme (svým dětem, dary, charita), ztrácíme (daně, pohromy).