O projektu

V dnešní době nám internet nabízí gigantické množství informací. Často se však jedná o komerčně zaměřené stránky, jejichž hlavním cílem není informace poskytovat, ale přimět návštěvníky k nákupu. Komerční obsah některé z nás obtěžuje a může snižovat věrohodnost těchto informací.

Jako protipól existuje řada nekomerčních projektů (např. Wikipedia) s různým zaměřením, kvalitou a úrovní obsahu. Jednou z mála možností jak získat alespoň nějaké finanční prostředky nutné na jejich provoz jsou příjmy za zobrazování reklamy a návštěvu inzerovaných stránek.

Wellness-Trend.cz

Nezávislé internetové stránky, zdarma poskytující informace týkající se našeho zdraví a zdravého životního stylu.

Na stránkách naleznete jak originální, tak převzaté texty. U převzatých je vždy uveden odkaz na primární zdroj.

Komu jsou stránky určeny ?

Vám. Ženám, mužům, mladým, starším, laikům, odborníkům, prostě všem lidem.

Redakční tým je otevřený všem zájemcům o spolupráci, ochotným dodržovat etické principy:

*       respektování pravdy a práva veřejnosti na pravdu

*       respektování svobody při zveřejňování informací a práva na seriozní komentář a kritiku

*       nestrannost a nezávislost, zveřejňování ověřitelných informací známého původu

*       používání čestných metod při získávání informací (textů, dokumentů, fotografií)

*       dodržování profesionálního tajemství při získávání důvěrných informací (ochrana zdroje)

*       vyvarování se diskriminace rasové, národnostní, jazykové, náboženské, sexuální, politické

*       vyvarování se plagiátorství, úmyslného zkreslování skutečností

*       vyvarování se pomluvy, urážky na cti, křivého či nepodloženého obvinění